ویرایش دوم کتاب آموزش اینترنت «اینترنت در دستان شما»

استاندارد

ویرایش دوم کتاب آموزش اینترنت «اینترنت در دستان شما» منتشر شد و در اختیار علاقه مندان می باشد. این کتاب در 506 صفحه می کوشد مهمترین مفاهیم و نکته هایی که در بالا بردن سطح اطلاعات کاربران اینترنت موثر است را با زبانی ساده و روان که مورد استفاده همگان باشد آموزش دهد.

internet dar dastane shoma front cover